محصولات این شرکت استانداردهای معتبر بین المللی از جمله UL را دارا می باشند.

این حسگرها قابلیت عملکرد به صورت تکی را دارا می باشند و در صورتیکه از شبکه ای از این حسگرها استفاده شود با یکدیگر ارتباز بیسیم برقرار کرده و چنانچه یکی از آنها وجود حریق و یا گاز خطرناک را تشخیص دهد همه حسگرها شروع به اعلام خطر می کنند و با امکان پخش پیامهای از پیش تعیین شده حتی محل وقوع خطر را نیز اعلام می کنند.

سری محصولات اعلام حریق بیسیم کمپانی First Alert از محصولات OneLink می باشد. این حسگرهای بیسیم شامل موارد زیر می باشند:

سری محصول

MODEL

حسگرهای بیسیم چندگانه دود و منواکسیدکربن

SCO500

حسگرهای بیسیم الکتروشیمیایی منواکسیدکربن

CO250

حسگرهای بیسیم فتوالکتریک دود

SA710

 حسگر تشخیص سه گاز (متان، پروپان و مونو اکسید کربن)

 GCO1