تجهیزات انتقال دیتا بر روی فیبر نوری معضل اصلی بسیاری از پروژه ها که همان فواصل زیاد انتقال اطلاعات و افت توان و کیفیت سیگنال در بستر های مختلف ارتباطی است را با تبدیل بستر ارتباطی به بستر فیبر نوری حل کرده است.

این تجهیزات شامل مبدل های:

  • مبدل Fast Ethernet به Fiber Optic      

  • مبدل Fiber Optic به (Power Over Ethernet (POE

می باشد.