021-22530423   |   support@avandenergy.com

4

baner arow

کمپانی Proline

 

در زمینه طراحی تجهیزات آشکارسازی و اعلام حریق از نوع خطی فعالیت دارد. این کمپانی با داشتن انبارهایی بزرگ و ذخیره قابل توجهی از تجهیزات در کشور انگلستان، امور مربوط به طراحی و مهندسی، حمل و نقل و تحویل تجهیزات به مشتری را با بالاترین کیفیت و استاندارد جهانی انجام میدهد.

رنج محصولات
کابلهای تشخیص حرارت Proline  با قطری کم (4.0 mms / 0.158 inch) جهت تشخیص افزایش دما بیش از حد مجاز و کشف زود هنگام حریق در موارد حفاظتهای موضعی، حفاظت از تجهیزات خارج از ساختمان، داخل سینی کابلها، محیط-هایی آلوده، مرطوب، خورنده، شیمیایی، خطرناک، قابل انفجار و محیطهایی که محدودیت نصب یا انجام امور نگهداری دارند، به منظور عملکردهای پیشگیرانه و حتی جلوگیری از فعالسازی بی مورد مدارهای آژیر مناسب میباشند. از جمله کاربردهای این سیستم را میتوان در مواردی از قبیل ترانسهای برق، خودروها، مخازن سوخت، تونلهای عبور کابل، تونلهای جادهای و ریلی، کشتیها، فرودگاهها، مراکز تجاری و غیره نام برد.

th 68

استانداردها
محصولات کمپانی Proline دارای استانداردهای زیر می باشد:
•    Underwriters Laboratory (U.L.) and (C-UL) Listed – File No: S9029
•    FM Approvals 3025739
•    EN54-2 / EN54-4
featured hlt

آوند انرژی