021-22530423   |   support@avandenergy.com

peerlesspump banner

baner arow

کمپانی Peerless (امریکا) با هدف طراحی و تولید رنج کاملی از پمپ های صنعتی بخصوص پمپهای آتشنشانی بنیانگذاری گردیده است که این کمپانی تاکنون در زمینه حفاظت از جان و مال مردم از حریق، به موفقیتهای چشمگیری در طراحی و تولید پمپهای تخصصی دارای کیفیت و استاندارد جهانی دست یافته است.

peerless 2

رنج محصولات
کمپانی Peerless تولید کننده رنج گسترده ای از انواع پمپ از قبیل زیر میباشد:

• Horizontal Split Case Pumps
• End Suction Pumps
• In-line Pumps
• Vertical Turbine Pumps


هر مدل از ابتدا با توجه به نیازهای هیدرولیکی و مکانیکی خاص و  مورد نیاز پمپهای آتشنشانی طراحی شده است.
در مورد سایر تجهیزاتی که از سایر کمپانیها در جهت تکمیل عملکرد سیستم استفاده می شود، فرآیند کنترل کیفیت به دقت در نظر گرفته می شود تا از عملکرد دقیق و صحیح کل مجموعه اطمینان حاصل گردد.

استانداردها
تمامی رنج محصولات پمپ های آتش نشانی مذکور دارای استانداردهای UL و FM بوده و مراحل تست کارخانه ای هر پمپ به منظور بررسی تطابق مشخصات فنی تجهیز با شرایط استاندارد، قبل از مرحله حمل لزوما صورت میگیرد.

weg aproval

آوند انرژی