021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

 

شرکت آوند انرژی امسال نیز مانند سالهای گذشته محصولات و راهکارهای خود را جهت بازدید شما مشتریان، به نمایش گذاشته است. از شما دعوت میشود که با حضور گرم خود در غرفه شرکت آوند انرژی، ما را یاری کنید. کارشناسان فنی و فروش این شرکت میتوانند مشتریان محترم را جهت پیشبرد پروژه های ایمنی و امنیتی، اعلام و اطفاء حریق و سایر پروژه ها در این حوزه ها ، راهنمایی کنند.

آوند انرژی