تلگرام آوند انرژی
instagram آوند انرژی
آپارات آوند انرژی

021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

 

اسپرینکلر

چرا ویژه؟

  • حفاظت از افراد، اموال، محیط کسب و کار و سکونت
  • جلوگیری از آسیب به سازه و فروریختن ساختمان‌ها 
  • آماده به کار مجدد سیستم بدون تاخیر
  • قیمت مناسب

 

 

آوند انرژی