021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

 

دتکتور مکشی لیزری مدل VLF250

چرا ویژه؟

  • مناسب فضاهای صنعتی آلوده و فضاهای گسسته
  • قابلیت مکش هوا، نمونه برداری و تشخیص دود
  • مناسب برای فضاهایی که امکان تشخیص نقطه ای و یا خطی دود وجود ندارد.
  • سرعت تشخیص بسیار بالا

 

 

آوند انرژی