021-22530423   |   support@avandenergy.com

4

baner arow

یکی از جدی ترین مشکلات مجریان در زمان تهیه تجهیزات مورد نیاز پروژه دریافت استعلام قیمت محصولات مورد نیاز آنها می باشد. در این بخش سعی گردیده شده، امکان ثبت درخواست کالا در کمترین زمان میسر گردد. آوند انرژی با ساده سازی روند دریافت درخواست های کالا، ترتیبی برای مشتریان فراهم ساخته تا با وارد نمودن حداقل اطلاعات و تنها با درج تعداد در فرم های آماده، اقدام به دریافت درخواست نموده و در سریعترین زمان ممکن اقدام به پاسخگویی و طی مراحل نهایی سازی خرید نماید.

 

برای استعلام قیمت سیستم اعلام حریق بی سیم NX کلیک کنید

01 NX pakeage small slide

فرم استعلام قیمت سیستم اعلام حریق بی سیم NX

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- کنترل پنل بی سیم اعلام حریق، 192 تجهیز
Wireless Fire Alarm Control Panel, 192 Zones
NX-8E
ورودی نامعتبر
2- کنترل پنل بی سیم اعلام حریق، 48 تجهیز
Wireless Fire Alarm Control Panel, 48 Zones
NX-8
ورودی نامعتبر
3- ماژول توسعه بی سیم، پشتیبانی از 48 تجهیز بی سیم
48 Zone Wireless Receiver
NX-448E-I
ورودی نامعتبر
4- محفظه ماژول توسعه بی سیم
Enclosure Wireless Receiver
Local
ورودی نامعتبر
5- دتکتور دود بی سیم آدرس پذیر با آژیر داخلی
Wireless Smoke Detector
NX-492N-I
ورودی نامعتبر
6- دتکتور حرارتی بی سیم آدرس پذیر
Wireless Heat Detector
DT713-5-W
ورودی نامعتبر
7- ماژول ارتباط بیسیم، فرکانس 433 مگاهرتز
Wireless Contact Transmitter
NX-450N-I
ورودی نامعتبر
8- همراه با آنتن GSM مخابره کننده
GPRS Alarm Transmitter
NX-GPRS
ورودی نامعتبر
9- با امکان نمایش - 192 ناحیه LCD تکرارکننده
192 Zone LCD Repeater
NX-148E
ورودی نامعتبر
10- ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪه LCD ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﻤﺴﯽ
Touch LCD Repeater
NX-1820E
ورودی نامعتبر
11- دتکتور سه گاز(متان، سیلندري و مونوکسید کربن) 24 ولت بی سیم
Wireless Gas Detector
GCO1R-24V-W
ورودی نامعتبر
12- دتکتور موضعی منواکسید کربن
Battery CO Gas Detector
CO250B
ورودی نامعتبر
13- شستی اعلام حریق بی سیم -فرکانس 433 مگاهرتز
Wireless Manual Call Point
279B-1110-W
ورودی نامعتبر
14- محافظ شستی اعلام حریق
MCP Protection Cover
STI-1230
ورودی نامعتبر
15- آژیر اعلام حریق 24 ولت به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Steady Horn With Back Box
G1R-P
ورودی نامعتبر
16- آژیر و فلاشر 24 ولت قرمز به همراه باکس پشتى جهت نصب
Conventional Panel Network Interface
G1R-HDVM
ورودی نامعتبر
17- فریم دورآژیر/آژیر و فلاشر
Trim For Horn/Horn-Strobe
G1RT-FIRE
ورودی نامعتبر
18- اسپري خاموش کننده دستی تندرا
Tundra Fire Extinguisher
AF400
ورودی نامعتبر
19- منبع تغذیه کمکی داراي شارژر باطري داخلی، جریان کاري: 1.8 آمپر- 24 ولت
Power Supply
AD-55B
ورودی نامعتبر
20- 7.2Ah باطري 12 ولت
Battery 12V,7.5Ah
12V-7.2Ah
ورودی نامعتبر
21- راه اندازي و برنامه ریزي در تهران
Commissioning & Programming
Avand Energy
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت اعلام حریق متعارف 1X کلیک کنید

1x form title

فرم استعلام قیمت سیستم اعلام حریق متعارف Aritech

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- مرکز اعلام حریق 8 زون متعارف
8 Zone Conventional Fire Alarm Control Panel
1X-F8
ورودی نامعتبر
2- کارت شبکه مراکز اعلام حریق متعارف
Conventional Panel Network Interface
2010-1-NB
ورودی نامعتبر
3- دتکتور دود متعارف هوشمند به همراه پایه
Conventional Smoke Detector With Base
DP721I
ورودی نامعتبر
4- دتکتور حرارتی متعارف هوشمند به همراه پایه
Conventional Heat Detector With Base
DT713-5
ورودی نامعتبر
5- دتکتور دود و حرارت متعارف با خروجی رله به همراه پایه
Conventional Smoke & Heat Detector wirth Relay,With Base
DP721T
ورودی نامعتبر
6- دتکتور سه گاز متان، گاز شهري و سیلندري رله دار
Methane, Propane, CO Gas Detector, Relay Out
GCO1R-24
ورودی نامعتبر
7- دتکتور موضعی منواکسید کربن
Battery CO Gas Detector
CO250B
ورودی نامعتبر
8- شستی اعلام حریق متعارف
Conventional Manual Call Point
DMN700
ورودی نامعتبر
9- محافظ شستی اعلام حریق محیط داخلی
Indoor MCP Protection Cover
STI-1200
ورودی نامعتبر
10- آژیر اعلام حریق 24 ولت به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Steady Horn With Back Box
G1R-P
ورودی نامعتبر
11- آژیر و فلاشر 24 ولت قرمز به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Horn-Strobe With Back Box
G1R-HDVM
ورودی نامعتبر
12- فریم دورآژیر/آژیر و فلاشر
Trim For Horn/Horn-Strobe
G1RT-FIRE
ورودی نامعتبر
13- اسپري خاموش کننده دستی تندرا
Tundra Fire Extingusher
AF400
ورودی نامعتبر
14- 4.5Ah باطري 12 ولت
Battery 12V,4.5Ah
12V-4.5Ah
ورودی نامعتبر
15- ریموت اندیکاتور سر درب
Remote LED Indicator
AI672
ورودی نامعتبر
16- 2 اعلام حریق نسوز * کابل 1.5
2x1.5mm2 Shielded Fire Alarm Cable
SR 114H
ورودی نامعتبر
17- راه اندازي و برنامه ریزي در تهران
Commissioning & Programming
AvandEnergy
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت اعلام حریق آدرس پذیر 2X کلیک کنید

2x form title

فرم استعلام قیمت اعلام حریق آدرس پذیر 2X

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- مرکز اعلام حریق با دو لوپ آدرس پذیر قابل افزایش تا چهار لوپ
Addressable Fire Panel Fire Brigade- 2 loop
2X-F2-FB2
ورودی نامعتبر
2- مرکز اعلام حریق با یک لوپ آدرس پذیر
Addressable Fire Panel - 1 loop
2X-F1-FB
ورودی نامعتبر
3- کارت افزایش دو لوپ آدرس پذیر
Addressable Loop Expansion Board - 2 loop
2X-LB
ورودی نامعتبر
4- کارت شبکه مراکز اعلام حریق آدرس پذیر
Fire Panel Network Circuit Board
2010-2-NB
ورودی نامعتبر
5- مرکز تکرار کننده اعلام حریق
Addressable Fire Panel Repeater
2X-FR
ورودی نامعتبر
6- نمایشگر زون بندي روي پنل LED
Addressable Fire Panel Component, LED indicator - 40 zone
2X-ZI-40
ورودی نامعتبر
7- نمایشگر زون بندي روي پنل LED
Addressable Fire Panel Component, LED indicator - 20 zone
2X-ZI-20
ورودی نامعتبر
8- دتکتور دودي آدرس پذیر
Addressable Smoke Detector, Dual LED
DP2061N
ورودی نامعتبر
9- دتکتور حرارتی آدرس پذیر
Addressable Heat Detector, Dual LED
DT2063N
ورودی نامعتبر
10- دتکتور ترکیبی دودي و حرارتی آدرس پذیر
Addressable Multi-Sensor Optical/Heat
DP2061T
ورودی نامعتبر
11- پایه دتکتور آدرس پذیر استاندارد
Addressable Standard Base
DB2002
ورودی نامعتبر
12- پایه دتکتور آدرس پذیر داراي ایزولاتور
Isolating Detector Base
DB2016
ورودی نامعتبر
13- دتکتور سه گاز متان، گاز شهري و سیلندري رله دار
Methane, Propane, CO Gas Detector, Relay Out
GCO1R-24
ورودی نامعتبر
14- شستی اعلام حریق آدرس پذیر
Addressable MCP, RED, Surface Mount
DM2010
ورودی نامعتبر
15- محافظ شستی اعلام حریق محیط داخلی
Indoor MCP Protection Cover
STI-1200
ورودی نامعتبر
16- آژیر و فلاشر 24 ولت قرمز به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Horn-Strobe With Back Box
G1R-HDVM
ورودی نامعتبر
17- آژیر 24 ولت با تن قابل تغییر به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Temporal Horn With Back Box
G1R-HD
ورودی نامعتبر
18- فریم دورآژیر/آژیر و فلاشر
Trim For Horn/Horn-Strobe
G1RT-FIRE
ورودی نامعتبر
19- ماژول آدرس پذیر آژیر
Addressable Sounder Module With Box
IU2080C
ورودی نامعتبر
20- آژیر آدرس پذیر اعلام حریق
Addressable Loop Powered Sounder
AS2363
ورودی نامعتبر
21-دتکتور موضعی منواکسید کربن
Methane, Propane, CO Gas Detector, Relay Out
CO250B
ورودی نامعتبر
22-ماژول دو ورودي و یک خروجی آدرس پذیر
Addressable Module 2in/1out With Box
IO2031C
ورودی نامعتبر
23- ارسال کننده دیجیتال آلارم مرکز آدرس پذیر
Digital Alarm Communicator Transmitter
2010-2-DACT
ورودی نامعتبر
24- خط دیجیتال GPRS مودم
GPRS Modem for DACT Line
DACT-GPRS
ورودی نامعتبر
25- منبع تغذیه کمکی داراي شارژر باطري داخلی، جریان کاري: 1.8 آمپر- 24 ولت
Power Supply1.8 Ah, 24 VDC, Battery Charger
AD-55B
ورودی نامعتبر
26- 7.2Ah باطري 12 ولت
Battery 12V,7.2Ah
12V-7.2Ah
ورودی نامعتبر
27- دتکتور حرارتی کابلی 68 درجه
Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC
AD68
ورودی نامعتبر
28- 2 اعلام حریق نسوز * کابل 1.5
2x1.5mm2 Shielded Fire Alarm Cable
SR 114H
ورودی نامعتبر
29- اسپري خاموش کننده دستی تندرا
Tundra Fire Extingusher
AF400
ورودی نامعتبر
30- نرم افزار گرافیکی اعلام حریق تا دو مرکز اعلام حریق
Graphical Management Sotware
ATS8600
ورودی نامعتبر
31- راه اندازي و برنامه ریزي در تهران
Commissioning & Programming
Avand Energy
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت دتکتور دود مکشی لیزری (1) کلیک کنید

vesda form title

فرم استعلام قیمت سامانه اعلام حریق انبارها و سالن هاي مرتفع با مرکز آدرس پذیر Aritech

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- مرکز اعلام حریق با دو لوپ آدرس پذیر قابل افزایش تا چهار لوپ
Addressable Fire Panel Fire Brigade- 2 loop
2X-F2-FB2
ورودی نامعتبر
2- مرکز اعلام حریق با یک لوپ آدرس پذیر
Addressable Fire Panel - 1 loop
2X-F1-FB
ورودی نامعتبر
3- نمایشگر زون بندي روي پنل LED
Addressable Fire Panel Component, LED indicator - 40 zone
2X-ZI-40
ورودی نامعتبر
4-نمایشگر زون بندي روي پنل LED
Addressable Fire Panel Component, LED indicator - 20 zone
2X-ZI-20
ورودی نامعتبر
5- دتکتور دود مکشی لیزري با قابلیت پوشش دهی 500 متر مربع
VESDA Laser Focus up to 500m2
VLC-500
ورودی نامعتبر
6- فیلتر خارجی لوله دتکتور مکشی
External Filter for ASD
VSP-850-G
ورودی نامعتبر
7- دتکتور دودي آدرس پذیر
Addressable Smoke Detector, Dual LED
DP2061N
ورودی نامعتبر
8- دتکتور حرارتی آدرس پذیر
Addressable Heat Detector, Dual LED
DT2063N
ورودی نامعتبر
9- پایه دتکتور آدرس پذیر استاندارد
Addressable Standard Base
DB2002
ورودی نامعتبر
10- شستی اعلام حریق آدرس پذیر
Addressable MCP, RED, Surface Mount
DM2010
ورودی نامعتبر
11- محافظ شستی اعلام حریق محیط داخلی
Indoor MCP Protection Cover
STI-1200
ورودی نامعتبر
12- محافظ شستی اعلام حریق محیط بیرونی
Outdoor MCP Protection Cover
STI-1230
ورودی نامعتبر
13- شستی اعلام حریق بی سیم -فرکانس 433 مگاهرتز
Fire Alarm Horn-Strobe With Back Box
G1R-HDVM
ورودی نامعتبر
14- آژیر 24 ولت با تن قابل تغییر به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Temporal Horn With Back Box
G1R-HD
ورودی نامعتبر
15- فریم دورآژیر/آژیر و فلاشر
Trim For Horn/Horn-Strobe
G1RT-FIRE
ورودی نامعتبر
16- 15/75 cd استروب و آژیر قرمز
15/75 cd Temporal Horn/Strobe, RED
757-7A-T
ورودی نامعتبر
17- باکس فلزي قرمز رنگ براي نصب آژیر/ بلندگواعلام حریق
Back Box For Horn/Speaker
BXMR-0184
ورودی نامعتبر
18- ماژول آدرس پذیر آژیر
Addressable Sounder Module With Box
IU2080C
ورودی نامعتبر
19- آژیر آدرس پذیر اعلام حریق
Addressable Loop Powered Sounder
AS2363
ورودی نامعتبر
20- زنگ سیستم اعلام و اطفاي حریق
Fire Alarm Bell
439D-6AW-R
ورودی نامعتبر
21- دتکتور حرارتی کابلی 68 درجه
Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC
AD68
ورودی نامعتبر
22- ماژول دو ورودي و یک خروجی آدرس پذیر
Addressable Module 2in/1out With Box
IO2031C
ورودی نامعتبر
23- ماژول ایزولاتور
Isolator Module
ISM-95
ورودی نامعتبر
24- ارسال کننده دیجیتال آلارم مرکز آدرس پذیر
Digital Alarm Communicator Transmitter
2010-2-DACT
ورودی نامعتبر
25- خط دیجیتال GPRS مودم
GPRS Modem for DACT Line
DACT-GPRS
ورودی نامعتبر
26- 2 اعلام حریق نسوز * کابل 1.5
2x1.5mm2 Shielded Fire Alarm Cable
SR 114H
ورودی نامعتبر
27- اسپري خاموش کننده دستی تندرا
Tundra Fire Extingusher
AF400
ورودی نامعتبر
28- منبع تغذیه کمکی داراي شارژر باطري داخلی،جریان کاري: 1.8 آمپر- 24 ولت
Power Supply1.8 Ah, 24 VDC, Battery Charger
AD-55B
ورودی نامعتبر
29- 4.5Ah باطري 12 ولت
Battery 12V,4.5Ah
12V-4.5Ah
ورودی نامعتبر
30- نرم افزار گرافیکی اعلام حریق تا دو مرکز اعلام حریق
Graphical Management Sotware
ATS8600
ورودی نامعتبر
31- 2 تغذیه * کابل 2.5
Power Cable 2*2.5
PC-2*2.5
ورودی نامعتبر
32- 2 تغذیه * کابل 1.5
Power Cable 2*1.5
PC-2*1.5
ورودی نامعتبر
33- سایز 25 با فشار 16 بار به همراه اتصالات، PVC لوله سیستم دتکتور مکشی لیزري
PVC Pipe 25, For ASD
PVC25-16
ورودی نامعتبر
34- لوله 13.5 گالوانیزه سرد بهمراه اتصالات
Galvanized Pipe PG13.5 With Connection
CGa-PG13.5/C
ورودی نامعتبر
35- لوله فلکسی 13.5 معمولی بهمراه اتصالات
Flexible Pipe 13.5 With Connection
F-PG13.5/C
ورودی نامعتبر
36- 10*10* جعبه تقسیم فلزي 7
Junction Box 10*10*7
JBX-10x10x7
ورودی نامعتبر
37- 45*25* باکس پی وي سی 15
PVC Box 45*25*15 cm
BXPVC-45x25x15
ورودی نامعتبر
38- هزینه بالابر
The Cost Of Lifting Machine
Local
ورودی نامعتبر
39- راه اندازي و برنامه ریزي در تهران
Commissioning & Programming
Avand Energy
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت دتکتور دود مکشی لیزری (2) کلیک کنید

vesda form title

فرم استعلام قیمت سامانه اعلام حریق انبارها و سالن هاي مرتفع با مرکز متعارف Aritech

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- مرکز اعلام حریق 8 زون متعارف
8 Zone Conventional Fire Alarm Control Panel
1X-F8
ورودی نامعتبر
2- دتکتور دود مکشی لیزري با قابلیت پوشش دهی 500 متر مربع
VESDA Laser Focus up to 500m2
VLC-500
ورودی نامعتبر
3- فیلتر خارجی لوله دتکتور مکشی
External Filter for ASD
VSP-850-G
ورودی نامعتبر
4- دتکتور دود متعارف هوشمند، به همراه پایه
Conventional Smoke Detector With Base
DP721I
ورودی نامعتبر
5- دتکتور حرارتی متعارف، به همراه پایه
Conventional Heat Detector With Base
DT713-5
ورودی نامعتبر
6- شستی اعلام حریق متعارف
Conventional Manual Call Point
DMN700
ورودی نامعتبر
7- محافظ شستی اعلام حریق محیط داخلی
Indoor MCP Protection Cover
STI-1200
ورودی نامعتبر
8- محافظ شستی اعلام حریق محیط بیرونی
Outdoor MCP Protection Cover
STI-1230
ورودی نامعتبر
9- آژیر 24 ولت با تن قابل تغییر به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Temporal Horn With Back Box
G1R-HD
ورودی نامعتبر
10- آژیر و فلاشر 24 ولت قرمز به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Horn-Strobe With Back Box
G1R-HDVM
ورودی نامعتبر
11- فریم دورآژیر/آژیر و فلاشر
Trim For Horn/Horn-Strobe
G1RT-FIRE
ورودی نامعتبر
12- 15/75 cd استروب و آژیر قرمز
15/75 cd Temporal Horn/Strobe, RED
757-7A-T
ورودی نامعتبر
13- باکس فلزي قرمز رنگ براي نصب آژیر/ بلندگواعلام حریق
Back Box For Horn/Speaker
BXMR-0184
ورودی نامعتبر
14- زنگ سیستم اعلام و اطفاي حریق
Flexible Pipe 13.5 With Connection
439D-6AW-R
ورودی نامعتبر
15- دتکتور حرارتی کابلی 68 درجه
Alarmline II Digital LHD Cable 68°C PVC
AD68
ورودی نامعتبر
16- 2 اعلام حریق نسوز * کابل 1.5
2x1.5mm2 Shielded Fire Alarm Cable
SR 114H
ورودی نامعتبر
17- اسپري خاموش کننده دستی تندرا
Tundra Fire Extingusher
AF400
ورودی نامعتبر
18- منبع تغذیه کمکی داراي شارژر باطري داخلی، جریان کاري: 1.8 آمپر- 24 ولت
Power Supply1.8 Ah, 24 VDC, Battery Charger
AD-55B
ورودی نامعتبر
19- 4.5Ah باطري 12 ولت
Battery 12V,4.5Ah
12V-4.5Ah
ورودی نامعتبر
20- 2 تغذیه * کابل 2.5
Power Cable 2*2.5
PC-2*2.5
ورودی نامعتبر
21- 2 تغذیه * کابل 1.5
Power Cable 2*1.5
PC-2*1.5
ورودی نامعتبر
22- سایز 25 با فشار 16 بار به همراه اتصالات، PVC لوله سیستم دتکتور مکشی لیزري
PVC Pipe 25, For ASD
PVC25-16
ورودی نامعتبر
23- لوله 13.5 گالوانیزه سرد بهمراه اتصالات
Galvanized Pipe PG13.5 With Connection
CGa-PG13.5/C
ورودی نامعتبر
24- لوله فلکسی 13.5 معمولی بهمراه اتصالات
Digital Alarm Communicator Transmitter
F-PG13.5/C
ورودی نامعتبر
25- 10*10* جعبه تقسیم فلزي
Junction Box 10*10*7
JBX-10x10x7
ورودی نامعتبر
26- 45*25* باکس پی وي سی 1
PVC Box 45*25*15 cm
BXPVC-45x25x15
ورودی نامعتبر
27- هزینه بالابر
The Cost Of Lifting Machine
Local
ورودی نامعتبر
28- راه اندازي و برنامه ریزي در تهران
Commissioning & Programming
Avand Energy
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت اطفای حریق توسط گاز کلیک کنید

 actuation arrangement dbl bnk

فرم استعلام قیمت اطفای حریق توسط گاز

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- مرکز کنترل اعلام و اطفاي حریق
Fire Extingushing Control Panel
1X-X3-99
ورودی نامعتبر
2- دتکتور دود متعارف هوشمند به همراه پایه
Conventional Smoke Detector With Base
DP721I
ورودی نامعتبر
3- شستی اعلام حریق متعارف
Manual Call Point
DMN700
ورودی نامعتبر
4- شستی آبی رنگ غیرفعال نمودن اطفاي حریق
Blue MCP, Extinguishing Hold
DM700B03
ورودی نامعتبر
5- شستی سفید رنگ توقف اطفاي حریق
White MCP, Extinguishing Abort
DMN700W03
ورودی نامعتبر
6- شستی زرد رنگ اطفاي دستی
Yellow MCP, Extinguishing Release
DMN700Y03
ورودی نامعتبر
7- محافظ شستی اعلام حریق محیط داخلی
Indoor MCP Protection Cover
STI-1200
ورودی نامعتبر
8- آژیر و فلاشر 24 ولت قرمز به همراه باکس پشتى جهت نصب
Fire Alarm Horn-Strobe With Back Box
G1R-HDVM
ورودی نامعتبر
9- فریم دورآژیر/آژیر و فلاشر
Trim For Horn/Horn-Strobe
G1RT-FIRE
ورودی نامعتبر
10- زنگ سیستم اطفاي حریق
Fire Alarm Bell
439D-6AW-R
ورودی نامعتبر
11- دتکتور دود مکشی با قابلیت پوشش 250 متر مربع
Vesda Laser Focus (Up To 250m2)
VLF-250
ورودی نامعتبر
12- 4.5Ah باطري 12 ولت
Battery 12V,4.5Ah
12V-4.5Ah
ورودی نامعتبر
13- چراغ هشدار دهنده (ورود ممنوع/خروج اضطراري)
Warning Sign Panel (Don't Enter,Exit)
WSP-G/R
ورودی نامعتبر
14- اسپري خاموش کننده دستی تندرا
Tundra Fire Extingusher
AF400
ورودی نامعتبر
15- سیستم کامل اطفاي حریق شامل سیلندر، گاز و ملحقات
FM200 Cylinder & HFC-227e-C/W Discharge Valve,Nipple-Victaulic Coupling, Pressure Gauge,-Discharge Nozzle FM200 Weight,-UL Listed & FM Approved
111Kg
ورودی نامعتبر
16- اقلام تاسیساتی شامل کابل و لوله براي سیستم اعلام و اطفاي حریق
Fire Resistant Cable & Conduit (set)
Local
ورودی نامعتبر
17- راه اندازي و برنامه ریزي در تهران
Commissioning & Programming
Avand Energy
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت دتکتورهای موضعی کلیک کنید

mozei form title

فرم استعلام قیمت دتكتورهاي موضعي BRK/First Alert

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- دتكتور موضعي منوكسيد كربن
Monoxide Local Detector
CO250
ورودی نامعتبر
2- دتكتور موضعي سه گاز
Co & Explosive Gas Combo Detector
GCO1
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت دتکتور حرارتی کابلی کلیک کنید

cabel form title

فرم استعلام قیمت دتكتورهاي خطي كابلي UTC

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- دتکتورهاي خطی حرارتى دیجیتال 68 درجه سانتیگراد
Linear Heat Detector
AD68
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت کابل اعلام حریق کلیک کنید

cabel form title

فرم استعلام قیمت کابل اعلام حریق

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- کابل اعلام حریق نسوز 1.5*2
Fire Alarm Cable
SR114H
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
برای استعلام قیمت اسپری خاموش کننده حریق کلیک کنید

tundra form title

فرم استعلام قیمت اسپری خاموش کننده حریق

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
1- اسپري خاموش کننده دستى
Fire Extinguishing Spray
AF400
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
آوند انرژی