021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

1

ژنراتورهای برق اضطراری

ژنراتور برق

مشخصات

اغلب برای ژنراتورهای برق اضطراری محل های جداگانه اختصاص داده می شود. در طول مدت قطع برق، این ژنراتورها منبع قدرت را تامین و عملیات تجاری را حفظ می نمایند و از زیان مالی ناشی از وقفه های عملیاتی جلوگیری می کنند.
 

3

انبارهای ذخیره سازی مواد خطرناک

انبار مواد خطرناک

مشخصات

مواد خطرناک و قابل اشتعال شامل ترکیباتی با قابلیت انفجار، احتراق و یا مضر برای سلامتی انسان و محیط زیست هستند.
معمولا انبارهایی که این مواد در آنها ذخیره میشوند، دارای طیف گسترده ای از طراحی و چیدمان بر اساس ساختار و ترکیبات و استانداردهای نگهداری این مواد هستند. وجود این استانداردها و مقررات جهت ذخیره سازی و حفاظت مخازن انتخاب روش مناسب جهت اعلام و اطفای حریق در این انبارها را دشوار ساخته است.
 

2

سردخانه ها و یخچال های ذخیره سازی

سردخانه

مشخصات

یخچال های ذخیره سازی در صنایع غذایی و پایین دست، به طور گسترده ای کاربرد دارد. در این صنایع کالاها و محصولات به منظور نگهداری در دماهایی تا 40 - درجه سانتی گراد ذخیره می شوند. عایق های حرارتی مورد استفاده در سرد خانه ها اغلب شامل مواد غیر قابل اشتعال یا قابل اشتعال با رفتار متفاوتی در زمان آتش سوزی هستند و اغلب به شکل عناصر در هم پیچیده وجود دارند که انتخاب روش های اعلام و اطفای حریق مناسب این انبارها را دشوار می سازد.

4

اتاق سرور

اتاق سرور

مشخصات

اتاق های سرور از مناطق مهم و حساس هر مرکز هستند. در این اتاق ها، اطلاعات مهم تجاری ذخیره، مدیریت و مبادله می شود. از بین رفتن این اطلاعات به وسیله حریق که بعضا غیر قابل برگشت هستند، ممکن است عواقب اقتصادی قابل توجهی برای بهره وری یا آینده یک شرکت داشته باشد.
آوند انرژی