تلگرام آوند انرژی
instagram آوند انرژی
آپارات آوند انرژی

021-22530423   |   support@avandenergy.com

4

اتاق سرور

اتاق سرور

مشخصات

اتاق های سرور از مناطق مهم و حساس هر مرکز هستند. در این اتاق ها، اطلاعات مهم تجاری ذخیره، مدیریت و مبادله می شود. از بین رفتن این اطلاعات به وسیله حریق که بعضا غیر قابل برگشت هستند، ممکن است عواقب اقتصادی قابل توجهی برای بهره وری یا آینده یک شرکت داشته باشد.
آوند انرژی