021-22530423   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

مراکز صنعتی

baner arow

امروزه در مراکز صنعتی جهت نظارت و کنترل هر چه بیشتر سایت ها، دفاتر، انبارها، تجهیزات و کارکنان بـه وفـور از سیستمهای ایمنی و امنیتی استفاده می‌شود.

پیاده سازی سیاستهای ایمنی و امنیتی در شرایط عادی یا شرایط ویژه مانند Over Hall یا تعمیرات دوره­ای واحدهای صنعتی یکی از نیازهای پایه دراین گونه سازمانها محسوب می­شود.

 

Industrial Plants Wallpaper 1680x1050 Industrial Plants

 

به طور مثال یکی از دغدغه های مدیران و سیاست گزاران مجتمعها، امکان ثبت و ردیابی اموال و دارایی های موجود در انبارها و ابزارآلات متعلق به مجتمع می باشد که راهکار های امنیتی ما برای تمامی این موارد، امکان شناسایی و ردیابی در فواصل طولانی را فراهم کرده بطوریکه در مبادی ورودی و خروجی مجتمع هیچ شئی امکان خروج بدون مجوز را نداشته باشد. سیستم های ایمنی نقش به سزایی در تامین سلامت پرسنل و فضاهای سازمان و اموال موجود داشته و لذا استفاده از آن ها متناسب با بودجه و کاربری مجموعه های صنعتی حائز اهمیت است مثلاً سیستم های تشخیص، اعلام و اطفا حریق در زمان بروز آتش سوزی های ناشی از عملیات اجرایی در واحد های تولیدی، با واکنش سریع مانع از انتشار آتش شده و خسارت های ناشی از آن را به حداقل می رسانند. ما از چالش های ایمنی و امنیتی مراکز صنعتی آگاهی کافی داشته و راه کارهای خود را منطبق بر پیشرفته ترین و کاربردی ترین تکنولوژی ها بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه می دهیم.

 

 

    صنایع دریایی
    ایمنی در ترمینال های دریایی از طریق رعایت موارد ذیل تامین می گردد: مقابله با آتش و محدود کردن آن، جستجوی آتش و تجهیزات هشدار دهنده، تامین تجهیزات حفاظت در برابر حریق، تهیه نقشه اضطراری، تدوین مراحل تخلیه و...

48


  
    صنایع سیمان

صنایع سیمان
 
    پالایشگاه ها 

پالایشگاه

   

 

خودرو سازی

خودرو سازی
 
    سکوهای نفت وگاز

سکوی نفت و گاز
    صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی
    معادن

معادن  
    ایستگاه های حفاری

ایستگاه حفاری 
    نیروگاه ها
نیروگاه

 

 

    ایستگاه های تقویت فشار گاز

34

 

01 solution

01 product

01 atashneshani

01 catalog

آوند انرژی