021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

مرکز داده

baner arow

مرکز داده (Data Center)، مکانی است که سیستم های کامپیوتری و تجهیزات جانبی مربوط به آنها، مانند سیستم های ذخیره سازی ارتباطی را در خود جای می دهد. مرکز داده می تواند اتاقی از یک ساختمان ، طبقه ای از آن یا کل ساختمان باشد. این مرکز شامل سیستم های پشتیبان برق و یا تجهیزات اضافی است که در صورت خرابی سیستم اصلی به عنوان پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین شامل کنترل کننده های محیطی مانند دستگاه های تهویه هوا و سیستم های آتش نشانی و ابزارهای کنترل دسترسی می باشد. تاًمین امنیت و ایمنی مراکز داده ها با توجه به اهمیت زیاد اطلاعات موجود در آن ها بسیار حائز اهمیت است لذا با توجه به شرايط محيطی، امنيت و ايمن بودن از اتفاقات شبيه آتش سوزی و تهدیدات امنیتی از قبیل سرقت، دسترسی به نقاط محدود شده، خرابکاری در قسمتهای مختلف و ...

ThinkstockPhotos 482872096

 

از مهمترين توجهات در ساخت فضای يک ديتا سنتر می باشد که در آخرين نسخه استاندارد TIA942 نيز توجه خاص به آن شده است.. از مهمترين بخشهای ایمنی يک مرکز داده سيستم اعلام و اطفاء حريق آن می باشد که لذا بهترین پیشنهاد در این خصوص استفاده از گاز FM200 می باشد که در صورت تنفس توسط انسان باعث مرگ نمی شود. بنابر استاندارد TIA942 در يک مرکز داده بايد شرايط محيطی خاصی رعايت شود برای مثال درجه حرارت بين 21-19 درجه سانتيگراد و رطوبت 55-45 درصد مورد تایید می باشد که تهیه چنین شرایطی توسط سیستم BMS انجام می پذیرد. محصولات مورد استفاده در مراکز داده ها با توجه به حساسیت موجود، از تولیدات سازندگان بنام جهانی و با کیفیت بسیار بالا ارائه شده و تمامی مراحل طراحی و پیاده سازی باید منطبق با استاندارد NFPA 2001 سرفصل Clean Agent Fire Extinguishing Systems باشد.

آوند انرژی