021-22530423   |   support@avandenergy.com

برج های مسکونی

baner arow

ساختمانهای بلندمرتبه جزء آسیب پذیرترین مجموعه های شهری در مقابل مخاطرات حریق به شمار می آیند. تنوع کاربردهای داخلی و عدم آشنایی عموم ساکنین از مقررات ایمنی را میتوان از علل اصلی بالارفتن احتمال بروز حریق در این بخش برشمرد. دشواری امداد رسانی و مقابله با حریق در ساختمانهای بلند با کاربری مسکونی و اداری، سازمانهای وضع کننده مقررات را بر آن داشته که چارچوبهای سخت گیرانه تری را مد نظر داشته باشند. فراهم نمودن امکاناتی چون اطلاع رسانی صوتی، روشنایی اضطراری، علائم هشدار دهنده و ایجاد زیرساخت مدیریت دود، در کنار سیستمهای اعلام و اطفای حریق از مهمترین الزمات در این بخش محسوب می شود.

 

Seattle City United States Wallpapers HD Wallpapers

 

این مجموعه با داشتن ارتباط نزدیک با کمپانی ها و شرکت های پیشرو و صاحب تکنولوژی در زمینه های یاد شده توانسته است تا حد قابل قبولی این دانش ها را در کشور عزیزمان پیاده سازی نموده و موجب انتقال دانش و پیشرفت سطح ایمنی این گونه سازه ها شود. هدف اصلی تامین امنیت جان و مال ساکنین برج های مسکونی و ارائه خدمات و امکانات لوکس و جدید می باشد. سیستم های ایمنی و امنیتی که مختص ساختمان های مسکونی طراحی و اجرا می گردند در حال پیشرفت بوده و از مزایای این رشد سریع داشتن سیستم یکپارچه راحت، با امنیت بالا و سودمند از لحاظ اقتصادی می باشد. یکی از چالش های عمده در ارتباط با ساختمان های مسکونی، مصرف بالای انرژی است که می توان با اجرای سیستم های نوین این هزینه ها را به شکل قابل توجه ای کاهش داد. ما از اهمیت بحث تامین امنیت و ایمنی در برج های مسکونی آگاهی کافی داشته و راه کارهای خود را منطبق بر پیشرفته ترین و کاربردی ترین تکنولوژی ها بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه می دهیم.

آوند انرژی