021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

بیمارستان  و مراکز درمانی

baner arow


بیمارستان به طور معمول مجموعه ای از مناطق با دسترسی عمومی، ساختمان های با دسترسی محدود و مناطق با امنیت بالا می باشد. تجهیزات پرهزینه و انواع بیماران، کارکنان، فروشندگان و بازدید کنندگان به طور مداوم در این مرکز بزرگ در حال حرکت اند و همه این عوامل باید هنگام طراحی امنیت بیمارستان در نظر گرفته شود.
امنیت در بیمارستان ها به معنای تامین حفاظت و ایمنی بیماران و افراد ارائه دهنده مراقبت های پزشکی و همچنین حفاظت از دارایی های عمومی و خصوصی در مقابل سرقت، آسیب و اختلال است که می توانند برای تداوم مراقبت از بیمار مضر باشد. سیستم های ایمنی و امنیتی ما منجر به بهبود سطح کیفی مراقبت های درمانی شده و یک محیط ایمن و راحت را در بیمارستان ها مطابق با استانداردهای جهانی فراهم می آورد.

 

بیمارستان


سیستم های ایمنی و امنیتی ما منجر به بهبود سطح کیفی مراقبت های درمانی شده و یک محیط ایمن و راحت را در بیمارستان ها مطابق با استانداردهای جهانی فراهم می آورد.
سیستم های مجتمع ایمنی و امنیتی ما با ارائه راهکارها و ابزارهای بسیار قدرتمند در هر بخش، حصول به بالاترین سطح آسایش کارکنان و اطمینان از عملکرد درست مکانیزم های ایمنی و حفاظتی را ممکن می سازد. هر یک از این راهکارها، برگرفته از توانمندترین دستاوردها در زیرساخت های مطرح شده، می باشند.

 

download 1


ویژگی ها و مزیت های سیستم های ایمنی و امنیتی ما در بیمارستان ها شامل:
• طراحی و پیاده سازی سیستم ها و کلیه تجهیزات مورد استفاده، مطابق با استانداردهای بین المللی مربوط به مراکز بهداشتی و درمانی می باشند.
• با کنترل سیستم گرمایش و سرمایش، تهویه و هواساز یک محیط راحت و کاملا" بهداشتی در تمام نقاط بیمارستان ایجاد می گردد.
• با نصب آشکارسازهای دود و آتش و سیستم های کنترلی مربوطه، ایمنی زندگی بیماران و کارکنان بیمارستان به طور کامل تامین می گردد.
• با نصب سیستم پیجینگ اضطراری در نقاط خاص، امکان تخلیه بیماران و کارکنان به شیوه ای امن بدون ایجاد وحشت امکان پذیر می گردد.
• سیستم دوربین های مدار بسته و نظارت تصویری این موقعیت فراهم می آورند که در صورت بروز حوادث امنیتی یا وقوع رویدادی در بخش ایمنی بیمارستان، با مراجعه به تصاویر و مستندات ضبط شده توسط این سیستم، عوامل به وجود آورنده مشکل را بررسی نمود.
• با نصب سیستم کنترل تردد در ورودی ها، دسترسی به بخش های مختلف بیمارستان محدود می گردد.

 

آوند انرژی