021-22530423   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

کاربرد در فرودگاه

baner arow

میلیون ها نفر از مسافران هوایی که هر روزه از طریق فرودگاه ها مسافرت می کنند نیاز به بالاترین سطح ایمنی و امنیتی دارند لذا همه فرودگاه های بزرگ بین المللی به منظور بهبود سیستم های امنیتی و ایمنی خود برنامه های بلند همتی را آغاز کرده اند.

حرکت مداوم مردم و کالاها، انجام عملیات های غیر مجاز و خرب، اعمال تروریستی و یا جنایتکارانه را برای هر کسی آسان می نماید. تهدیدات فوق می تواند در هر زمان و مکانی اتفاق بیافتد بنابراین اپراتورهای فرودگاه ها به دنبال رویکردهای جدید جهت مقابله با خطرات امنیتی جهانی و بهبود محافظت در برابر این تهدیدات هستند.

 

inside airport wallpaper 50123 51810 hd wallpapers

 

ایمنی وامنیت فرودگاه ها اشاره به تکنیک ها و روش های مورد استفاده در حفاظت از مسافران، کارکنان و هواپیما از آسیب های مخرب، تصادفات، جرم و جنایت و تهدیدات دیگر دارد. مهم ترین بخش های فرودگاه که باید مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و پس از بررسی و یافتن چالش های مخصوص راهکار مناسب ارائه گردد. ما از اهمیت بحث تامین امنیت و ایمنی فرودگاه ها آگاهی کافی داشته و راه کارهای خود را منطبق بر پیشرفته ترین و کاربردی ترین تکنولوژی ها بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه می دهیم.

01 solution

01 product

01 atashneshani

01 catalog

آوند انرژی