021-22530423   |   support@avandenergy.com

پرده های دود و آتش چه کاربردی دارند؟

پرده دود آتش

 

مزایای استفاده از پرده های دود و آتش چیست؟

جهت مدیریت دود هنگام وقوع آتش در پارکینگ های بزرگ، ساختمان های صنعتی و تجاری می توان از این پرده ها استفاده نمود. این پرده ها که معمولا از سقف به صورت مخفی تعبیه می شوند، در مواقع لازم تا ارتفاع یک متر الی یک متر و ده سانتی متر (بستگی به نوع طراحی دارد) پایین آمده و با توجه به طراحی سیستم و بسته فضای کاربری که نیاز به زون بندی و یا هدایت دود طبق طرح پیش بینی شده داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
در پارکینگ های بزرگ پرده های دودبند راه حل مناسبی است برای هدایت صحیح دود طبق طرح و خواسته مهندسین طراح می باشد. چرا که به کمک سیستم تخلیه دود آمده و سبب می شود دود به نحو احسن در کوتاهترین بازه زمانی خارج شود. لذا پرده های دودبند صرفاً جهت مدیریت دود، تله دود و یا هدایت دود به سمت مسیری مشخص استفاده می شود.

مهمترین کاربردهای پرده های حریق
تشکیل یک پارتیشن جلوی درب آسانسور خروجی ساختمان
کنترل دود در فضای آتریوم
پله برقی و راهروها بین طبقات
پارکینگ های بزرگ
هر فضایی که نقطه حساس ساختمان محسوب می شود و آسیب به آن سازه را در برابر حریق تهدید می کند.

آوند انرژی