021-22530423   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

شیر پروانه ای آتش نشانی

شیر پروانه ای
در سیستم های اطفای آبی اسپرینکلر از نوع تر، شیرهای پروانه ای (Butterfly Valve) استفاده می گردند. شیرهای پروانه ای یا باترفلای ولو ها جهت کنترل و یا قطع جریان آب استفاده می شود. موقعیت شیرهای آتش نشانی بایستی قابل نظارت باشد. به همین خاطر پیشنهاد می گردد از شیرها با امکان ارسال سیگنال استفاده گردد.
شیر های پروانه ای در اصطلاح شیر های ویفری نیز نامیده می شود که معمولا وظیفه کنترل آب را بر عهده دارند. در حقیقت این ولو ها در سر خط خطوط تامین آب برای کنترل آب ورودی مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت مشاهده ادامه مطلب و اطلاعات محصول شیرپروانه ای کلیک کنید

01 solution

01 product

01 atashneshani

01 catalog

آوند انرژی