021-22530423   |   support@avandenergy.com

معرفی اتحادیه EFSG

اتحادیه EFSG

 

اتحادیه EFSG یکی از معتبرترین موسسات صدور گواهینامه های معتبر اروپایی در حوزه تجهیزات ایمنی در برابر حریق و امنیت می باشد و دروازه ای جهت ورود به بازارهای اروپایی و جهانی محسوب می گردد. اعضای این اتحادیه شامل موسسات زیر می باشد:

 

 VdS SBSC BRE DBI  CNPP ANPI   AFNOR
vds logo SBSC logotypSM BRE dbi logo CNPP logotype 2015web ANPI 1 afnor certification
 آلمان  سوئد  انگلیس  دانمارک  فرانسه  بلژیک  فرانسه

 

برای اطلاعات بیشتر از فعالیت های این اتحادیه و اعضا به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
https://efsg.org/
معرفی هر کدام از موسسات در مطالب آتی .....

آوند انرژی