021-22530423   |   support@avandenergy.com

تشخیص دقیق تر با دتکتورهای حرارتی دارای دو ترمیستور

 

دو ترمیستور

 

در دتکتورهای حرارتی سنسور تشخیص حرارت یا ترمیستور (Thermistor) به وسیله تغییرات دمایی، اقدام به کشف حریق می نمایند. در دتکتورهای معمولی معمولا از یک ترمیستور داخلی جهت تشخیص و کشف آتش استفاده می گردد.

دتکتورهای حرارتی هوشمند جنرال الکتریک (UTC) جهت داشتن بالاترین و دقیق ترین تشخیص، دارای دو ترمیستور (Dual thermistors) هستند، که یکی از آنها بصورت داخلی تعبیه و دیگری روی بدنه دتکتور قرار دارد. در حالت عادی هر دو ترمیستور یک دما را احساس خواهند نمود. در زمان وقوع حریق اگر تغییر دما به صورت ناگهانی تغییرات شدیدی داشته باشد، ترمیستور خارجی که در معرض هوای محیط قرار دارد می تواند سریعتر اقدام به کشف حریق نماید. ولی اگر تغییرات دما به آرامی صورت پذیرد از آنجاییکه ترمیستور داخلی تماس مستقیم با هوای محیط ندارد، سرعت کشف بالاتری خواهد داشت.

آوند انرژی