021-22530423   |   support@avandenergy.com

تست خودکار داخلی (Auto Test) دتکتورها

پس از نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق مهم ترین دغدغه نگهداری و حفظ پایداری این سیستم هاست. چطور می توان نگهداری از تجهیزات تشخیص علی الخصوص دتکتورها که وظیفه ی اصلی در کشف حریق را بر عهده دارند، آسانتر نمود. اگر روشی وجود داشته باشد که نیاز به سرکشی و بازدید های دوره ای کاهش یابد و یا در صورت هرگونه ایراد در تجهیزات از آن مطلع گشت، قطعا سیستم اعلام حریق پایدارتری خواهیم داشت.

 

Aritech Detector

دتکتورهای هوشمند متعارف، آدرس پذیر و بی سیم جنرال الکتریک (UTC) روزانه اجزای داخلی و المان های الکترونیکی خود را تست و از صحت عملکرد صحیح خود اطمینان حاصل می نماید.

آوند انرژی