021-22530423   |   support@avandenergy.com

معرفی انواع سیستم های اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق
معرفی نسل های مخلتف سیستم های اعلام حریق
چه سیستم های اعلام حریقی مناسب محیط مورد نظر ماست؟
چگونه می توان مناسب ترین سیستم اعلام حریق را شناسایی کرد

در سال های اخیر با گسترش ساخت و ساز و تصویب مقررات ملی ساختمان، استفاده از سیستم اتوماتیک اعلام حریق افزایش چشم گیری یافته است. امروزه انواع روش ها و محصولات مختلفی در این حوزه وجود دارد. ولی چگونه می توان مناسب ترین روش کشف آتش را برای فضای مورد نظر خودمان انتخاب نماییم. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی انواع روش های اعلام حریق راهکاری جهت انتخاب بهترین روش ارایه دهیم.

معرفی انواع روش های اعلام حریق:

1- دتکتورهای موضعی
2- سیستم های اعلام حریق متعارف
3- سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر
4- سیستم های اعلام حریق بی سیم

آوند انرژی