021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

آشکارساز های رله دار

آشکارساز های رله دار دتکتورهای رله دار قابلیت ارتباط با انواع سامانه های هوشمند را دارا می باشند و یا می توانند امکان انجام اقدامات کنترلی همچون روشن کردن فن، دمپر و غیره را ایجاد نمایند. دتکتور CO250R کنترل جت فن ها در پارکینگ و موتورخانه دتکتور GCO1R مناسب برای آشپزخانه های صنعتی و بزرگ دتکتور SA710R مناسب برای محیط های اداری و تجاری ویژگی…
آوند انرژی