021-22530423   |   support@avandenergy.com

اسپری خاموش کننده تندرا AF900

اسپری خاموش کننده تندرا جدیدترین نسل خاموش کننده دستی قابل حمل، استفاده ساده و بدون نیاز به آموزش را مهیا می سازد.   جدیدترین نسل خاموش کننده های قابل حمل! استفاده ساده، بدون نیاز به آموزش وزن کم و حمل آسان، حتی برای کودکان استفاده برای تمام کلاسهای حریق ( A ،B و C) صدمه نزدن به تجهیزات الکتریکی عدم تولید آلودگی بعد از اطفای…
آوند انرژی