021-22530423   |   support@avandenergy.com

zone assembly

baner arow

در سیستم های اطفای حریق آبی اسپرینکر تر زون اسمبلی جهت جدا کردن یک ناحیه(زون) از شبکه کلی به کار می رود. در زمان عملکرد هر زون اطفای حریق، زون اسمبلی مربوط به همان زون اقدام به فعالسازی سیستم اعلام می نماید.

banner2 zone assembly

 

زون اسمبلی دارای تجهیزات زیر می باشد که نیازهای قسمت 2 استاندارد BS5306 و BS EN12845 را برآورده می نماید.
• شیر پروانه ای
• فلوسوئیچ
• شیر تست و تخلیه
• مانومتر

 

 این سیستم در جاییکه سیستم های اسپرینکلر به زون ها (انشعابات) تقسیم می شوند، قابل استفاده است. این سیستم اغلب در ساختمان های بلند و مراکز خرید کاربرد دارد.
زون اسمبلی و یا Zone Control Valve که بر روی انشعابات لوله های اسپرینکلر، در ابتدای ورودی هر طبقه، جهت کنترل آب ورودی به هر طبقه نصب می گردد. و از خروج بی مورد آب بعد از عملکرد اسپرینکلر در سایر فضاها جلوگیری می کند. همچنین فلوسوئیچ موجود در این بخش به سیستم اعلام حریق سیگنال ارسال می نماید.
هنگامي كه يك يا چند اسپرينكلر (در اثر حريق و يا عوامل ديگر) فعال مي شوند و يا شير تست باز مي شود، فلوسوئيچ جريان آب را تشخيص داده و به پنل اعلام حریق سیگنال ارسال می نماید. اين سيگنال نشان مي دهد كه در كدام زون آب در حال تخليه مي باشد.
در زماني باز و یا بسته شدن شير پروانه اي نیز يك سيگنال ارسال می گردد كه وضعیت شير پروانه اي (كاملا باز و يا بسته بودن) را نشان می دهد.

 

آوند انرژی