تلگرام آوند انرژی
instagram آوند انرژی
آپارات آوند انرژی

021-22530423   |   support@avandenergy.com

4

 

baner arow

راهکارهای آوند انرژی


شرکت آوند انرژي راهکارهاي خاص و کار آزموده ای را در صنعت ايمني، امنیت و اتوماسيون به مشتریان خود ارایه می نماید. راه کارهاي اين شرکت در بخش هاي ساختماني، مراکز تجاري، انبارها، سوله های صنعتی و صنايع سنگين در راستای تحقق نیاز مشتریان بکارگرفته می شوند.

 

اسپری خاموش کننده تندرا AF900
980,000ریال
آوند انرژی