021-22530423   |   support@avandenergy.com

دتکتور vesda vea

baner arow


دتکتور VESDA VEA

نگاهى دوباره به اعلام حریق آدرس پذیر

VEA Front

قابلیت نظارت جامع، تست و نگهدارى متمرکز و سهولت نصب

دتکتور وزدا

سری VEA دتکتورهای وزدا یک رویکرد جدید در حوزه دتکتورهای آدرس پذیر را معرفی می کند. دتکتورهای سری VEA با استفاده از یک شبکه لوله ها با قطرهای کم و دارای نقاط نمونه برداری در محدوده ی حفاظت شده، قابلیت آدرس پذیری دقیق فراهم می آورد. این دتکتورها به طور فعال از طریق نمونه برداری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تشخیص میزان حضور ذرات دود در یک ماژول مرکزی عمل می نمایند. این دتکتورها به دلیل نمونه برداری فعال و ارسال گزارشات مداوم به مرکز نظارت از قابلیت اطمینان بالایی برخوردارند. امکان نصب و راه اندازی سریع از طریق شبکه ی لوله های باریک و اتصالات علاوه بر انعطاف پذیری سبب کاهش زمان و هزینه نصب شده است. این آشکارساز قابلیت پشتیبانی از 40 حفره نمونه برداری را دارا هستند که قابل ارتقا تا 120 حفره از طریق یک پنل مدیریت مرکزی می باشد. لوله های شبکه به طور کامل تحت نظارت و نقاط نمونه برداری، اطمینان از دسترسی به سیستم در کل شبکه هستند. تست مرکزی و تعمیر و نگهداری در مکان های قابل سترس، زمان ارایه خدمات را تا 90٪ کاهش می دهد.
کاهش هزینه های مالکیت و امکان سرویس دهی تا 500 آدرس، تعمیر و نگهداری از راه دور، عدم ایجاد وقفه در کسب و کار از مهم ترین ویژگی های این روش است. امکان ارتباط از طریق ورودی WAN و اپلیکشین iVESDA دسترسی از راه دور و ارتباط کارآمد و موثر با این سیستم ها فراهم می کند.

  • نمونه برداری فعال و نظارت کامل بر شبکه لوله ها و نقاط نمونه برداری، نظافت اتوماتیک، اطمینان از دسترسی کامل سیستم و حداقل هشدارهای خطا

لوله های شبکه نمونه برداری دارای قابلیت انعطاف بالا و اتصالات مناسب هستند. همچنین بدلیل غیر فعال بودن نقاط نمونه برداری نیازی به رعایت الزامات مربوط به کدهای برقی نیست. وجود شماره سریال های منحصر به فرد لوله ها با طول های بالا امکان طراحی و نصب سریعتر را میسر می سازد.

  • فن آوری پیشرفته این شرکت سعی آن دارد تا از وقوع فجایع جلوگیری نماید و از زیرساخت های تجاری، اموال یا تداوم کسب و کار شما محافظت نماید.

 دتکتور VESDA VEA

ویژگی ها

1- آشکارسازى مطمئن

نمونه بردارى فعال و نظارت کامل بر شبکه لوله ها و نقاط نمونه بردارى، نظافت اتوماتیک، اطمینان از دسترسى کامل سیستم و حداقل هشدارهاى خطا

2- سهولت و انعطاف پذیرى در نصب

لوله هاى شبکه نمونه بردارى داراى قابلیت انعطاف بالا و اتصالات مناسب هستند. همچنین بدلیل غیر فعال بودن نقاط نمونه بردارى نیازى به رعایت الزامات مربوط به کدهاى برقى نیست. وجود شماره سریال هاى منحصر به فرد لوله ها با طول هاى بالا امکان طراحى و نصب سریعتر را میسر مى سازد.

3- کاهش هزینه هاى مالک و نگهدارى

تمرکز تست و نگهدارى در این دتکتورها زمان ارایه خدمات را تا 09 ٪ کاهش مىدهد و هزینه هاى مالک تا 60 ٪ کاهش مى یابد. نظارت کامل از طریق سیستم مرکزى خدمات تا 500 آدرس در روز را میسر مى سازد .همچنین وجود قطعات یدکى و اجزاى قابل جایگزین زمان و هزینه خدمات و نگهدارى را بشدت کاهش مى دهد.

4- عملکرد بدون وقفه

امکان تست و نگهدارى از راه دور ، آمناسب براى فضا هاى کاربردى که در آن امکان توقف عملیات تجارى نبوده و یا دسترسى محدود وجود دارد، مانند مراکز بهداشتى، ساختمان هاى دولتى، کسب و کار با دارایى هاى محرمانه، زندان و هتل ها ایده آل است.

5- عملکرد موثر و کارا

iVESDA و بى سیم است. برنامه WAN بهترین در امکانات اتصال از جمله VEA را فراهم مى کند که امکان پیشبرد و آماده سازى خدمات VEA دسترسى از راه دور به جهت صرفه جویى در زمان وهزینه به همراه اجتناب از بازدیدهاى مکرر را فراهم مى سازد.

 

مهم ترین مزایاى این روش نسبت به روش هاى معمولى:

دتکتورهاى نقطه اى در برخى محیط ها قابل استفاده نیست.
در برخى فضاها دسترسى به منطقه مورد حفاظت آسان نیست.
امکان وقفه در برخى صنایع وجود ندارد.
هزینه نصب و نگهدارى برخى روش ها بالاست.
وقوع خطاى کاذب در سیستم اعلام حریق براى برخى فضاها هزینه بر است.
جهت پوشش کامل فضا بایستى از آشکارسازهاى نقطه اى با تراکم بالا استفاده نمود.

 

آوند انرژی