021-22530423   |   support@avandenergy.com

shield banner

baner arow

روش های اطفای آبی از متداول ترین راهکارهای مقابله با حریق در مراکز صنعتی و ساختمان ها به شمار می آید. سیستم های اطفای حریق آبی به طورکلی شامل مجموعه کاملی از ادوات از قبیل پمپ های مخصوص اطفای حریق، نازل، اسپرینکلر و تجهیزات نظارتی می باشد و به سه روش زیر تقسیم می شوند.
•    Dry Pipe
•    Wet Pipe
•    Deluge System
 fire pump controller                              
ادوات قابل تامین:
•    Waterflow Alarm Switch
•    Water Motor Alarm
•    Gate Valve
•    Ball Valve
•    Deluge Valve
•    Pressure Relief Valve
•    Pressure Reducing Valve
•    Sprinkler
•    Hose reel Cabinet


پمپ اطفای حریق
شاید بتوان گفت پمپ های آتش نشانی بحرانی ترین بخش تجهیزات آتش نشانی نصب شده در یک مجموعه باشند. پمپ های آتش نشانی انواع و اندازه های مختلفی دارند. در مواردی که فشار تغذیه آب عمومی برای فعال کردن اسپرینکلرها خیلی کم بوده و یا انشعاب آب عمومی تامین نشود، استفاده از پمپ های آتش نشانی ضروری است.
در مورد نخست، برای تقویت فشار آب عمومی و فعال کردن اسپرینکلرها، یک پمپ آتش نشانی تقویت کننده نصب می شود و در مورد بعدی، پمپ های آتش نشانی به یک مخزن آب اختصاصی متصل خواهند شد تا فشار آب مورد نیاز برای مصارف آتش نشانی را تامین کنند.


جزئیات ساختار پمپ های آتش نشانی :


الف) خصوصیات پمپ های آتش نشانی


پمپ های آتش نشانی برای عملکرد مطمئن در تمام عمر طراحی می شوند. ماکزیمم ایمنی معیارهای فشار خروجی کل از اهمیت بالایی در این پمپ ها برخوردار است.
اساس پمپ های آتش نشانی
برخی از اصول بنیادین عبارتند از:
1.    انتظار می رود که این پمپ ها فشاری معادل 140-120 درصد نامی خود را (در شرایط نرخ جریان صفر) ایجاد کنند.
2.    نقطه نامی پمپ فشار و جریان معادل 100 درصد فشار و جریان نامی را ایجاد می کند.
3.    بیشترین نرخ جریان مورد انتظار از یک پمپ آتش نشانی، نرخ جریانی معادل 150 درصد نرخ جریان نامی در فشاری معادل 65 درصد فشار نامی است.
ویژگی های این سه نقطه، به تعریف منحنی مشخصه پمپ برای یک پمپ آتش نشانی خاص کمک می کند.


ب) انواع پمپ های آتش نشانی


پمپ آتش نشانی چهار گونه هستند:
1.    پمپ های سانتریفیوژ تک طبقه افقی Horizontal End Suction Centrifugal Pump    
2.    پمپ های عمودی خطی Vertical In-Line Pump
3.    پمپ های اسپلیت کیس یا همان پمپ های دو مکشه   Horizontal Split-Case or Double Suction Centrifugal Pump
4.    پمپ های عمودی توربینی Vertical Turbine Pump
        
 ج) پنل های کنترل اطفای حریق
    
 پنل های کنترل اطفای حریق پس از دریافت هشدار کشف حریق از سیستم اعلام حریق، براساس سناریو های از پیش تعیین شده و نیازهای سیستم طراحی شده، مدیریت اطفای حریق را آغاز می نماید.
این تابلو ها دارای استانداردهای معتبر بین المللی از جمله UL ایالات متحده می باشند.

 

 

آوند انرژی