021-22530423   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

4

baner arow

سیستم کشف و مدیریت منو اکسید کربن

از آنجاییکه گاز منوکسیدکربن، گازی بی رنگ و بی بو می باشد و کشف آن بدون تجهیزات مناسب امکانپذیر نیست، جهت حفاظت از گاز گرفتگی افراد و همچنین وقوع حریق اهمیتی فراوان دارد.

 

سیستم کشف و مدیریت منوکسید کربن

گاز منوکسیدکربن، گازی بی رنگ و بی بو است که در محیط های بسته، بالاترین آمار تلفات را به خود اختصاص داده است.

 PARKING 1این شرکت تأمین کننده ادوات کامل کشف و اعلام این تهدید جدی در مناطقی مانند:
•    پارکینگها
•    معادن
•    اتاق تاسیسات و موتورخانه ها
•    واحدهای مسکونی
می باشد. دقت بالای تشخیص و امکان مدیریت فن های تخلیه دود از مهمترین مشخصه های این محصول می باشد.
•    پانل مرکزی با ظرفیت 1، 2 یا 4 زون
•    پوشش کامل هر زون تا 4500 مترمربع
•    پوشش هر دتکتور تا 250 متر مربع
•    قرارگیری حداکثر 15 دتکتور در هر زون
•    نمایشگر سطح گاز منواکسید به تفکیک هر زون
•    تعریف خروجی آلارم و رله برای چهار سطح مختلف گاز
•    دتکتورهای کالیبره شده توسط کمپانی
•    قدرت تفکیک: 1ppm
  New Picture
 دتکتور تشخیص گاز خطرناک منوکسید کربن KMD300
 کشف منواکسید کربن 

01 solution

01 product

01 atashneshani

01 catalog

آوند انرژی