021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

4

baner arow

کنترل و مدیریت دود

در زمان وقوع حریق همزمان با عملیات اطفا، کنترل دود جهت جلوگیری از انتشار و گسترش آن در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حریق سهم بسزایی دارد.

کنترل و مدیریت دود

آمارها نشان داده که حدود 80 درصد از میزان تلفات و آسیب دیدگی ها، ناشی از انتشار دود، کاسته شدن از میزان دید افراد، کاهش امکان فرار و نهایتاً خفگی­های ناشی از استنشاق دود می باشد. هدف از سیستم مدیریت و تخلیه دود تامین ایمنی افراد است. همچنین این سیستم ها می توانند کیفیت هوای موردنیاز افراد برای نفس کشیدن را تا زمان ترک محل آتش سوزی یا هر مکان پر از دود دیگر، تامین نماید. در مناطقی از ساختمان مثل پله ها، راهروها و کابین آسانسورها بایستی از تجمع دود جلوگیری نمود. در زمانی که افراد با ترس و هرج و مرج در حال خروج هستند، وجود دود باعث کاهش دید و یا از دست دادن زندگیشان می گردد. به طور کلی سیستم تخلیه دود برای خارج نمودن فوری دود ناشی از آتش سوزی یا اگزوز ماشین ها به مکانی دیگر، جهت تامین ایمنی افراد طراحی گردیده است.

در اکثر ساختمانها، سیستم های تشخیص و اعلام حریق و همچنین سیستم های اطفا حریق وجود دارد لذا ممکن است این سوال پیش بیاید که با وجود این سیستم ها چه نیازی به به سیستم کنترل و تخلیه دود است؟ ولی لازم به ذکر است که تعداد افرادی که از مسمومیت ناشی از دود کشته شده اند بسیار بیشتر از افرادی است در اثر سوختگی جان خود را از دست داده اند. بنابراین می توان دریافت که دود بسیار خطرناک تر از آتش است.

ساختار معماری ساختمان ها، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موجود و نوع کاربری ساختمان، عوامل تعیین کننده در طراحی سیستم کنترل و تخلیه دود مناسب می باشند. لذا نیاز به سیستم کنترل و تخلیه دود در ساختمان های مسکونی، هتل ها، مراکز خرید و بیمارستان ها که افراد تردد دارند، بیشتر است.

سیستم مدیریت و تخلیه دود طراحی شده، باید دارای ساختاری انعطاف پذیر همراه با بهره برداری آسان باشد.

این سیستم ها معمولا ترکیبی از تجهیزات تشخیص دود (دتکتورهای اعلام حریق) و کنترل تعداد معینی از فن  در قالب یک طرح منسجم، می باشند.

ادوات قابل تامین:

  • Louvered Ventilators
  • Smoke Damper
  • Smoke Curtains
  • Fire Curtain
  • Door Holder
  • Jetstream Vent
  • Smoke Fan
  • Explosion Proof Fan
  • Speed Regulator

         کنترل دود

1
پرده های دود

پرده های دود می توانند نقش موثری در کنترل حرکت دود ساختمان های بزرگ در زمان آتش سوزی ایفا نمایند. این پرده ها می توانند کانال های تشکیل شده دود را به مسیرها و نقطات استخراج دود هدایت نمایند و سرعت خروج دود را افزایش دهند.

 

 

 

آوند انرژی