021-22530423   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی
 • اعلام حریقاعلام حریق
  • Fire Alarm

   سیستم های اعلام حریق هوشمند برای اطلاع رسانی در شرایط اولیه تشکیل حریق طراحی شده و با کوچکترین دود یا حرارت فعال شده و محلی که حریق در آن در حال شکل گرفتن می باشد را شناسایی و با فعال شدن هشدارهای سیستم اقدام به اطلاع رسانی می نماید و در صورت اتصال به سیستم اطفا حریق با ارسال سیگنال هایی به سیستم اطفا باعث فعال سازی سیلندرهای آتش نشانی شده که این سیستم با عملیات خنک سازی خودکار خود آتش را فرو نشانده و از گسترش دامنه آن جلوگیری می نماید.

   fire alarm megamenu

 • اطفای گازیاطفای گازی
  • fire alarm 2x tile fire alarm est3 tile
      

   fire suppression system

   طي دهه هاي متمادي سيسـتم هاي اطفاى حريق اتوماتيك، نقش بسيار مهمى در حفاظت از حريق ايفا نموده اند. نوع ماده اطفا كننده از يك سو و فن آوري مربوطه از سوي ديگر در حال پيشرفت می باشد.

   fire alarm megamenu

 • کابل اعلام حریقکابل اعلام حریق
  • fire alarm 2x tile fire alarm cable tile fire alarm est3 tile
   آزمون کابل اعلام حریق    

   Fire Alarm cable

   کابل اعلام حریق یا کابل نسوز دارای طراحی ویژه جهت کابل کشی سیستم های اعلام حریق می باشد.

   fire alarm megamenu

 • شیر اطفای حریقشیر اطفای حریق
  • زون اسمبلی شیر پروانه ای شیر قطع کن
   شیر یک طرفه شیر تست و تخلیه استرینر Strainers Valve
   fire alarm Genesis notification and alert tile    

   Sprinkler Fire Fighting System

   در سیستم تر فشار لازم به صورت دائم در لوله ها و پشت اسپرینکلرها وجود دارد.هنگامی که اسپرینکلرها فعال شوند منجر به عملکرد کل سیستم شامل انواع شیرآلات و سایر متعلقات می شود.

   fire alarm megamenu

 • اسپرینکلر و ملحقاتاسپرینکلر و ملحقات
  • fire alarm 2x tile fire alarm cable tile fire alarm est3 tile
   اطفای آبی    

   Sprinkler Accessories

   یکی از اجزای سیستم های اطفای حریق اتوماتیک محسوب می گردد. اسپرینکلر زمانی که اثری از آتش‌سوزی را تشخیص دهد، مانند وقتی که دما از میزان مشخصی فراتر رود، آب را تخلیه می‌کند. عملکرد اسپرينكلر به این صورت است که پاشنده‌ها داراي حباب شيشه‌اي شامل مايع حساس به حرارت هستند كه در مواجه با آتش به صورت مستقل شكسته شده و باعث پاشيده شدن آب روي آتش و كنترل آن مي‌شوند. 

   اسپرینکلر آتش

 • دتکتورمکشیدتکتورمکشی
  • fire alarm 2x tile fire alarm cable tile fire alarm est3 tile
   fire alarm Genesis notification and alert tile    

   Aspirating Smoke Detector

   هشدار بسیار سریع و زود هنگام دتکتورهای VESDA زمانی را جهت بررسی، مداخله و جلوگیری از خرابی های تجاری برای شما می خرد. علاوه بر این از آسیب، خرابی و هزینه های سرکوب خطا جلوگیری می نماید.

   fire alarm megamenu

 • برند هابرند ها
  • Brand

    

   fire alarm megamenu

 • مقالاتمقالات
  • دانشنامه
   encyclopedia-sparticle.jpg
   مقالات عمومی
   papular-article.jpg
   مقالات تخصصی
   article-sp.jpg
 • logo web big

4

baner arow


1- کنترل دود در پله برقی و راهروها

پله برقی و راهروها بین طبقات فاصله ایجاد می کنند. این فواصل نقاط حساسی هستند که لازم است در هنگام وقوع حریق از انتشار دود و حریق از طبقات پایینی محفوظ بمانند. با گسترش حریق به سمت بالا پرده های دود موانع فیزیکی در مقابل آتش ایجاد می نماید.

Smoke Curtains1

2- کنترل دود در مخازن دود

پله برقی و راهروها بین طبقات فاصله ایجاد می کنند. . این فواصل نقاط حساسی هستند که لازم است در هنگام وقوع حریق از انتشار دود و حریق از طبقات پایینی محفوظ بمانند.

Smoke Curtains2

3- کنترل دود درب های آسانسور

چاه آسانسور مجرای مناسبی برای انتشار دود و حریق که می تواند سبب فروریختن بنا در زمان کوتاهی گردد. درب های آسانسور ممکن است ضدحریق باشند ولی از انتشار دود نمی توانند جلوگیری نمایند. پرده های دود از انتقال دود لابی به بالا جلوگیری می نماید. در صورتیکه شعله کشف شده در بالای آسانسور بصورت نامرئی به وجود بیاید، پرده هایی که جهت محافظت تشکیل می گردند نشت دود را در چاه آسانسور و درب ها به شدت کاهش می دهند.

Smoke Curtains3

4- جدا سازی آتش

برای جلوگیری از انتشار حریق از یک محدوده به حدوده ای دیگر پرده دود عنصری حیاتی در جداسازی راهبردی و استراتژیک به شمار می آید. در زمان گسترش حریق، پرده ها یک مانع فیزیکی در مقابل انتشار حریق ایجاد و کنترل آن در ساختمان ایجاد می کند.

Smoke Curtains5

5-  کنترل دود در فضای آتریوم

پرده های اتوماتیک دود و حریق Kent قطعا در راهبرد محافظت ساختمان در برابر حریق موثر می باشد. آتریوم یک فضای باز وسیع ایجاد می نماید که بسرعت دود و آتش در حال انتشار به سطوح بالا را در خود جای می دهد. انتشار حریق می تواند توسط پرده های حریق و دود محدود گردد و خارج کردن دود از طریق دودکش و فن های تخلیه کننده را میسر سازد.

Smoke Curtains4 

 

 

 

01 solution

01 product

01 atashneshani

01 catalog

آوند انرژی